Birim Yönergeleri

 

Defterdarlığımız Merkez birimlerine ilişkin birim yönergeleri ve çizelgeleri aşağıdadır.


 Birim ismi
Yönerge
Çizelge
 Personel Müdürlüğü  indirPDF indirPDF
 Milli Emlak Müdürlüğü indirPDF indirPDF
 Muhakemat Müdürlüğü indirPDF indirPDF
 Muhasebe Müdürlüğü indirPDF indirPDF
 Kurumlar D.S.S. Müdürlüğü indirPDF indirPDF
 Gaziantep Üniversitesi D.S.S. indirPDF indirPDF 
 Gümrük Saymanlık Müdürlüğü indirPDF indirPDF

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker